Posts Tagged ‘våbenloven’

4
dec

Tilladelse til blankvåbensamling

   Posted by: admin    in våbenloven

For at samle på blankvåben; sabler, bajonetter, knive osv., skal man have en tilladelse fra politiet. Tilladelsen er gratis og gælder for ti år. Her er et link til ansøgningsskema, som kan udfyldes og derefter printes og afleveres til politiet: Ansøgning om tilladelse til Våbensamling, PDF

Når man ansøger om våbentilladelse, har man pligt til at sætte sig ind i lovgivningen på området. I forbindelse med tilladelse til blankvåbensamling, er det ikke så kompliceret, her drejer det sig om hvordan man skal opbevare samlingen, hvordan man skal transportere blankvåben, og reglerne for køb/salg, og ikke mindst hvilke blankvåben det er forbudt at besidde.

Blankvåbensamlingen skal være utilgængelig, og det vil i praksis sige at man kan have samlingen hjemme i sin stue, når blot der ikke er offentlig adgang og man sørger for at der er forsvarligt aflåset, når man ikke er hjemme.

For transport af blankvåben gælder at våbnet skal være indpakket, eller i det mindste ikke synligt, og foregå uden unødigt ophold. Hvordan det skal tolkes, er måske ikke så nemt, men man skal nok ikke smutte omkring kroen på vej hjem.

Følgende blankvåben er forbudt i Danmark: Springknive, butterflyknive, skjulte våben for eksempel kårdestokke, foldeknive konstruereret til enhåndsbetjening. Sidstnævnte kan der dog gives dispensation til, hvis man har et særligt behov (hvis man f.eks. mangler en arm).

På Nordisk Våbenforum kan du læse mere om våbenloven og dens bemærkninger. Her kan du også stille spørgsmål om våben og våbensamling. Link til NVF

Tags: , , ,